Μετά τις διευρύνσεις του 2004 και 2007, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη μεταφράζεται κυρίως σαν δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης που επιτρέπει της μετανάστευση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Από τότε ο πληθυσμός των κινητικών Ευρωπαίων έχει επεκταθεί και διαφοροποιηθεί.  Οι Ευρωπαίοι πολίτες που μεταναστεύουν  εντός της ΕΕ αποτελούν μία ετερογενή κατηγορία: εργάτες (ως επί το πλείστον, αλλά όχι μόνο από υπό ένταξη χώρες), επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης  με παγκόσμιο προσανατολισμό, συνταξιούχοι από το Βορρά προς το Νότο, life-style movers,  μέλη οικογενειών που ζουν σε διαφορετικές χώρες.

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα MOVEACT εστιάζει στους Βρετανούς, Γερμανούς, Πολωνούς και Ρουμάνους πολίτες που κατοικούν στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. 

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος MOVEACT:

α) Να εξακριβώσει τους προσωπικούς παράγοντες  αλλά και τους παράγοντες που σχετίζονταν με το ευρύτερο πλαίσιο, που διέπουν την πολιτική συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο γεννήθηκαν και/ή μεγάλωσαν.

β) Να εντοπίσει τα ζητήματα κουλτούρας αλλά και ενημέρωσης που εμπόδιζαν τους Ευρωπαίους πολιτες-μετανάστες εντός της ΕΕ να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χωρας κατοικίας τους και να ενδυναμώσει την συμμετοχή τους μεσα από μια εκστρατεία ενημέρωσης.

Συντονιστής του Προγράμματος: Καθηγ. Ettore Recchi, University of Chieti-Pescara, Ιταλία

Η Ερευνητική Ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ σε Θέματα Μετανάστευσης (Επ. Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου & Κα Μικαέλα Μαρούφωφ) είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα.