Στο κείμενο εργασίας 25/2012 ο Πρέσβης ε.τ. και ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ σε βαλκανικά θέματα, Αλέξανδρος Μαλλιάς αναλύει την Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης της 5ης Δεκεμβρίου 2011.

Η Απόφαση αυτή αποτελεί ράπισμα για την Ελλάδα. Aποδομηθήκαν καθένα χωριστά και το σύνολο των ελληνικών επιχειρημάτων. Θεμελιώδεις διατάξεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ερμηνευθήκαν κατά τρόπο δυσμενή  για τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν εισακουστήκαν  προτάσεις, ήδη από το 2007, για ελληνική προσφυγή κατά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η Απόφαση μπορεί  να μην είναι πολιτικό κείμενο, αλλά έχει σαφώς πολιτικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις της ξεπερνούν το πλαίσιο των σχέσεων με την π.Γ.Δ.Μ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο στα Ελληνικά.

Τίτλος Ανάλυση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης: προσφυγή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά της Ελλάδος
Συγγραφέας Αλέξανδρος Μαλλιάς
Έκδοση WP25, Ιανουάριος 2012