Το αναδυόμενο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη θρησκευτική ελευθερία αποτελεί σημαντική πτυχή του πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο πρέπει να λειτουργούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες – ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο οι τελευταίες το γνωρίζουν αυτό ή αποδέχονται αυτό το γεγονός. Αν και αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεσμεύει άμεσα τα κράτη και λιγότερο τις εκκλησίες, λόγω των στενών δεσμών μεταξύ αυτών των δύο στα περισσότερα από τα ορθόδοξα κράτη, ο δυνητικός αντίκτυπος για τις εκκλησίες είναι εκτενής. Το παρόν άρθρο εξετάζει το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη θρησκευτική ελευθερία, βασισμένο σε συγκεκριμένα άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις της νομολογίας περί θρησκευτικής ελευθερίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εξετάζει το βαθμό στον οποίο και τα δύο τελευταία έχουν επιπτώσεις στις ορθόδοξες εκκλησίες με κάθε έννοια.

Συγγραφέας: ΄Εφη Φωκά

Δημοσιεύτηκε στο: Eds. Kristina Stoeckl, Ingeborg Gabriel and Aristotle Papanikolaou, Political Theologies in Orthodox Christianity: Common Challenges – Divergent Positions, (2017) New York: Bloomsbury, 75-96