Στο Ενημερωτικό Σημείωμα 10/2013  ο Δρ Γιώργος Τριανταφύλλου, ερευνητικός συνεργάτης του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναλύει τις μελλοντικές προκλήσεις για τη Δύναμη Ασφαλείας του Κοσόβου. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ μπορείτε  να βρείτε εδώ.