Στο ενημερωτικό σημείωμα 08/2012 ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος Μαρούκης, επεξεργάζεται τρόπους απεγκλωβισμού διαφόρων κατηγοριών μεταναστών που προσπαθούν να φύγουν, καθώς και την επανένταξη αυτών που ενδεχομένως θα γυρίσουν στην Ελλάδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η ελληνικό πολιτική για την μετανάστευση τα τελευταύα 20 χρόνια από την μια μεριά προσπαθεί να βάλει εμπόδια στην νόμιμη εισροή μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και από την άλλη εκ των υστέρων ανά διαστήματα νομιμοποιεί την ύπαρξη και την εργασία τους στην ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, αν και με καθυστέρηση, σημαντικά βήματα τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής πολλών αλλοδαπών και κοινωνικοπολιτικής ένταξής τους.

Συγγραφέας: Θάνος Μαρούκης

Ενημερωτικό σημείωμα 08/2012«Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία»