Σε πρόσφατο άρθρο με τίτλο «Eλληνική εκπαιδευτική πολιτική και η πρόκληση της μετανάστευσης: Μια ‘διαπολιτισμική’ άποψη της αφομοίωσης», η Ρουμπίνη Γρώπα και η Άννα Τριανταφυλλίδου συζητούν για την εννοιολογική σύγχυση που υπάρχει στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ των διαπολιτισμικών και πολυπολιτισμικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, ενώ αυτό που στην ουσία εφαρμόζεται είναι η πλήρης αφομοίωση των παιδιών στην επικρατούσα εθνική κουλτούρα. Το άρθρο αυτό δημοσιεύεται στο επιστημονικό  περιοδικό Race, Ethnicity and Education (Vol 14: 3, 2011).

Συγγραφείς: Ρούμπη Γρώπας και Άννα Τριανδαφυλλίδου