Η μελέτη αυτή που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη από τον Πάνο Τσακλόγλου και τη Μαριάνθη Αναστασάτου εξετάζει λεπτομερώς τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στα πεδία της Διαχείρισης των Δημόσιων Χρηματοοικονομικών, δηλαδή τη διαχείριση της κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και των δαπανών του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, δύο πεδίων, τα ελλείμματα των οποίων αφενός αποτέλεσαν την κυριότερη πηγή του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της Ελλάδας και αφετέρου απορροφούν σχεδόν το 75% των δημοσίων δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνεται στη μελέτη, “η μη τήρηση των δημοσιονομικών στόχων ήταν κάτι σύνηθες στην Ελλάδα της προ κρίσης”, με το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ να κινείται σταθερά πάνω από το 60% που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Για τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας, δε, “κατονομάζονται” ως αίτια  η προβληματική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, τα ασθενή έσοδα λόγω φοροδιαφυγής και στρεβλής φορολογικής πολιτικής, αλλά και το ύψος και η αναποτελεσματικότητα των δαπανών.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Μελέτης εδώ