Θεωρητική έκθεση “The formation and implementation of national media policies in Europe and their relationship to democratic society and media freedom and independence: A theoretical and analytical frame for the MEDIADEM project”. Μπορείτε να το διαβάσετε στα Aγγλικά εδώ.