Η δεύτερη κοινή δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία έλαβε χώρα το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2021, με την συμμετοχή 1008 Ελλήνων και 2731 Τούρκων πολιτών. Αυτή ακολούθησε τα βήματα της πρώτης κοινής δημοσκοπήσεως που έλαβε χώρα μεταξύ 19 και 21 Φεβρουαρίου 2021, με τη συμμετοχή 1.022 Ελλήνων και 1.163 Τούρκων πολιτών. Προϊόν της ερευνητικής συμπράξεως της διαΝΕΟσις, του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Istanbul Policy Center (IPC), η δημοσκόπηση διοργανώθηκε από δύο κορυφαίες εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα και την Τουρκία, την MRB και την KONDA σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές. Το ερωτηματολόγιο ήταν κοινό σε Ελλάδα και Τουρκία, ενώ μεγάλο μέρος των ερωτήσεων παρέμεινε το ίδιο με το ερωτηματολόγιο του πρώτου κύματος, ώστε είτε να επιβεβαιωθούν οι τάσεις που αποτυπώθηκαν στην πρώτη δημοσκόπηση, είτε να επισημανθούν οι δυναμικές πιθανών αλλαγών. Η διεξαγωγή ταυτοχρόνων δημοσκοπήσεων με κοινό ερωτηματολόγιο αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση της κοινής γνώμης των δύο χωρών στην ευαίσθητη αυτή συγκυρία. Δεδομένης της επιδείνωσης των διμερών σχέσεων κατά τα τελευταία χρόνια των η αποτύπωση των αντιλήψεων της ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης είναι εξαιρετικά επίκαιρη και χρήσιμη. Η έρευνα αναδεικνύει δύο κοινωνίες σε μετάβαση, οι οποίες παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να προκρίνουν την ειρηνική επίλυση των μεταξύ τους διαφορών και ενδιαφέρονται να αναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους υπό το βάρος των διμερών προβλημάτων αλλά και των εσωτερικών κοινωνικών δυναμικών.

Δεδομένα ποσοτικής έρευνας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εδώ.

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη σχετική συζήτηση εδώ.

Δείτε εδώ σχετικό άρθρο του Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 20.02.2022.