Το 19ο τεύχος του Δελτίου Μέσης Ανατολής-Μεσογείου ασχολείται με την οικονομική συνεργασία της Ελλάδας με τον Μουσουλμανικό κόσμο. Αναλύει, μεταξύ άλλων, το ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων στην ανοικοδόμηση της Γάζας και την ελληνοιρανική επιχειρηματική συνεργασία.