Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα MIGREC (Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2022), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Το MIGREC έχει ως βασικό σκοπό την ενδυνάμωση δομών και την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building) στην έρευνα σε σχέση με τη Μετανάστευση (Migration Studies) του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Faculty of Political Sciences- University of Belgrade).

Το MIGREC παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να είναι το πρώτο πρόγραμμα H2020 στις κοινωνικές επιστήμες στο οποίο ο επικεφαλής εταίρος (lead partner) προέρχεται από τη Σερβία (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου- Faculty of Political Sciences- University of Belgrade). Συμμετέχουν, επίσης, το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ (University of Sheffield) καθώς και το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC, Θεσσαλονίκη).

Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου με την ονομασία MIGREC (Migration, Integration and Governance Research Center) και με τομείς ενδιαφέροντος τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και τη Διακυβέρνηση υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Το ερευνητικό αυτό κέντρο θα εξασφαλίσει τη συνέχεια των ερευνών και δημοσιεύσεων στους τομείς ενδιαφέροντος καθώς και την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού του προσωπικού και μέσα από τη δημιουργία ενός προγράμματος εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά την εντατική πλαισίωση και υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του στην έρευνα σε σχέση με τη μετανάστευση και τη διερεύνηση των αποτελεσματικών πολιτικών που μπορούν να απαντήσουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Σερβία στο σύγχρονο πλαίσιο. Επιπρόσθετα, το MIGREC θα δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες δομές που θα εξασφαλίσουν έναν αποτελεσματικό συντονισμό σε επίπεδο έρευνας και σε παραγωγή γνώσης σε τρία καθοριστικά θεματικά πεδία: την ενσωμάτωση, τη σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη και τη σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση και τη διακυβέρνηση.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ερευνητικής στρατηγικής στους τομείς ενδιαφέροντος καθώς και στην ανάπτυξη των σχετικών δικτύων διασύνδεσης με αντίστοιχους φορείς (Σερβία, Δυτικά Βαλκάνια), στη διαδικασία δημοσίευσης των ερευνών, στη μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, στη δημιουργία του διδακτορικού προγράμματος καθώς και στη διενέργεια θερινών σχολείων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να βρείτε εδώ.