Το Πρόγραμμα Γεωπολιτικής της Ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί τη μοναδική στον ελλαδικό χώρο απόπειρα συστηματικής μελέτης της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ενεργειακή πολιτική ασφάλειας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την υψηλή στρατηγική ενός έθνους, και συγκεκριμένα της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

Η παραγόμενη έρευνα καλύπτει κατά προτεραιότητα τέσσερις θεματικές περιοχές:

(α) Την περιοχή της Κασπίας και της Μαύρης Θάλασσας ιδίως σε ότι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

(β) τις εξελίξεις αναφορικά με την εξερεύνηση, παραγωγή και εν γένει ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην περιοχή της Κύπρου και του Ισραήλ

(γ) την ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας

(δ) την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις εξωτερικές πτυχές της

Πέραν των Policy Papers και των Occasional Papers τα οποία δημοσιεύονται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του ΕΛΙΑΜΕΠ, το πρόγραμμα οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια κλειστού κύκλου για εξειδικευμένα θέματα διεθνούς και εγχώριας ενεργειακής πολιτικής.

Επικεφαλής του Προγράμματος Γεωπολιτικής της Ενέργειας είναι ο Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπολιτικής και Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας    (e-mail επικοινωνίας: [email protected] και [email protected]).