Η μελέτη επιχειρεί μια επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εστιάζοντας σε διάφορες εκφάνσεις αυτών, από τις διπλωματικές σχέσεις και διμερή προβλήματα μέχρι οικονομικά ζητήματα, την ενέργεια και τις υποδομές ή τις κοινωνικές στάσεις και αναπαραστάσεις στα ΜΜΕ.