Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο είχε ως στόχο να διερευνήσει την κατάσταση των διμερών πολιτικών και διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και να προσδιορίσει τις μελλοντικές προοπτικές και τάσεις εξέλιξής τους στο πλαίσιο διαφόρων αποσταθεροποιητικών παραγόντων, όπως η μακροχρόνια οικονομική κρίση στην Ελλάδα, η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και γενικότερα ο μετασχηματισμός της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων.

Η μελέτη του έργου προσέφερε μια επισκόπηση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν στην έκθεση ήταν οι διπλωματικές σχέσεις και τα διμερή προβλήματα και διαφορές, οι οικονομικές σχέσεις, τα ζητήματα ενέργειας και υποδομών, καθώς και οι κοινωνικές στάσεις και οι αναπαραστάσεις των μέσων ενημέρωσης. Οι συντάκτες της μελέτης τόνισαν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως “ιστορία επιτυχίας” των Βαλκανίων και ως παράγοντας σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή. Σε μια περίοδο κατά την οποία η αστάθεια και η αβεβαιότητα στα Βαλκάνια αυξάνονταν, η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα έπρεπε να έχουν ενισχύσει τις πολλαπλές σχέσεις τους.

Η παρούσα έκθεση κατέστη δυνατή χάρη στη χρηματοδότηση της ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΕ.