Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του 2018 μια έρευνα η οποία θα εξετάσει την πρόοδο της εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (υπογράφηκαν το 2015). Η έρευνα αποτελεί συνέχεια μιας προηγούμενης η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017 και η οποία κατέληξε σε δημοσίευση πορισμάτων με θέμα τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης. Η έρευνα του 2018 θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που αφορούν τη Δικαιοσύνη και ζητήματα Ασφάλειας. Θα χρηματοδοτηθεί, όπως και η προηγούμενη, από το σουηδικό υπουργείο των εξωτερικών. Το ερευνητικό κέντρο Analytica, με έδρα τα Σκόπια, θα πραγματοποιήσει αντίστοιχη έρευνα που θα εξετάσει το ζήτημα από την οπτική της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.