Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, τα οποία υπεγράφησαν το 2015. Το επίκεντρο του έργου ήταν η εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Ομοίως, η δεξαμενή σκέψης Analytica, με έδρα τα Σκόπια, διεξήγαγε έρευνα που κάλυπτε το ίδιο θέμα από την πλευρά της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Το συγκεκριμένο έργο ήταν η συνέχεια του κοινού ερευνητικού έργου με “Confidence building measures between the former Yugoslav Republic of Macedonia and Greece (1): the experience of cooperation in the fields of EU funded cross-border projects and higher education and what does it mean for the future”. Το έργο αυτό διεξήχθη το 2017 από το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και την δεξαμενή σκέψης Analytica (Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία). Είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση έκθεσης για το θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας.