Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ υλοποίησε κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2019, από κοινού μαζί με την δεξαμενή σκέψης Analytica, που εδρεύει στα Σκόπια, ένα ερευνητικό έργο αναφορικά με την συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών, ακολουθώντας το πλαίσιο που έθεσε η Συμφωνία των Πρεσπών.

Το έργο αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας. Τα δύο προηγούμενα έργα ήταν επίσης σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Το ερευνητικό έργο του 2019 παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα του να είναι το πρώτο που υλοποιείται από κοινού από δεξαμενές σκέψεις των δύο χωρών, ενώ επίσης ήταν το πρώτο από τα τρία που ολοκληρώθηκαν μαζί με το Analytica και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής.

Βασικός σκοπός του έργου είναι να προσφέρει μια συστηματική καταγραφή και ανάλυση του ισχύοντος πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών.

Η έκθεση αυτού του ερευνητικού έργου παρουσιάστηκε τόσο στα Σκόπια, όσο και στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2019. Και στις δύο περιπτώσεις στις εκδηλώσεις παρευρέθησαν οι Πρέσβεις της Σουηδίας στην κάθε χώρα, αλλά και πλήθος δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών και διπλωματών των γειτονικών χωρών.

(στη φωτογραφία ο Ιωάννης Αρμακόλας, επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και η Kristin Forsgren Bengtsson, Πρέσβης της Σουηδίας στη Βόρεια Μακεδονία).