Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με τη δεξαμενή σκέψης Analytica που εδρεύει στα Σκόπια, υλοποίησε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ένα ερευνητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών. Το έργο αυτό σηματοδότησε το τρίτο κατά σειρά έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το έργο του 2019 ήταν αξιοσημείωτο καθώς ήταν η πρώτη ερευνητική προσπάθεια που διεξήχθη από κοινού από δεξαμενές σκέψης τόσο από την Ελλάδα όσο και από τη Βόρεια Μακεδονία. Επιπλέον, ήταν το πρώτο από τα τρία έργα που διεξήχθησαν με τη δεξαμενή σκέψης Analytica που περιλάμβανε συστάσεις πολιτικής.

Πρωταρχικός στόχος του έργου ήταν η συστηματική καταγραφή και ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού και της κοινωνίας των πολιτών.

Η έκθεση που προέκυψε από το έργο παρουσιάστηκε τόσο στα Σκόπια όσο και στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2019. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν οι πρέσβεις της Σουηδίας στις αντίστοιχες χώρες, καθώς και διπλωμάτες από άλλες γειτονικές χώρες, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας.