Η εμπορία ανθρώπων έχει αναγνωριστεί ως ένα σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο που χρίζει ειδικής αντιμετώπισης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορά ιδιαίτερα αποκλεισμένες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και προσκρούει στις θεμελιώδεις αρχές της αξιοπρέπειας του ατόμου, της ανθρώπινης μεταχείρισης και των δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων.

Το Ελληνικό ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CONFRONT (Καταπολεμώντας νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά: μια συμμετοχική προσέγγιση) που έχει σκοπό να συμβάλει στην προσπάθεια για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας στην Ευρώπη. Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η μελέτη των διαστάσεων και των μορφών διεθνικής σωματεμπορίας παιδιών από την ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά και η ενίσχυση της συμμετοχής της ίδιας της κοινότητας των Ρομά στις προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου. Το πρόγραμμα εστιάζει στη διερεύνηση των εξής μορφών εμπορίας: εμπορία με σκοπό την επαιτεία και τις μικροκλοπές και σωματεμπορία αγοριών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε τέσσερις χώρες καταγωγής θυμάτων (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία) και σε τρείς χώρες υποδοχής (Αυστρία, Ελλάδα, Ιταλία).

 Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και συλλογή δεδομένων στις χώρες προέλευσης και υποδοχής σχετικά με της διαστάσεις και τις μορφές εμπορίας παιδιών με καταγωγή Ρομά.
 • Κατανόηση των παραγόντων που συντελούν στην εκδήλωση της (διεθνικής) εμπορίας σε παιδιά με καταγωγή Ρομά.
 • Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε μια χώρα καταγωγής (Βουλγαρία) και σε μια χώρα υποδοχής (Αυστρία) με στόχο την υποστήριξη των θυμάτων εμπορίας.
 • Τεκμηριωμένη ανάλυση των νέων μορφών εμπορίας παιδιών με καταγωγή Ρομά στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι εταίροι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 • Center for the Study of Democracy/CBS (Βουλγαρία) – Φορέαςσυντονισμού
 • Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights/BIM (Αυστρία)
 • CENSIS Foundation (Ιταλία)
 • Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξαιρετικής Πολιτικής/ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελλάδα)
 • Center for Policy Studies at Central European University/CPS (Ουγγαρία)
 • People in Need/piN (Σλοβακία)
 • Soros Foundation Romania (Ρουμανία).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. Συγχρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα ISEC «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας» της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αριθμός σύμβασης: ΗΟΜΕ/2012/ΙΣΕΨ/ΑΓ/ΤΗΒ/4000003904) .

 Yπεύθυνες για τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα:

 Δρ. Ντια Αναγνώστου ([email protected])

Άννα Κανδύλα ([email protected])

Έντα Γκέμι ([email protected])

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προγράμματος.