Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ θα υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2020, μαζί με την δεξαμενή σκέψης Analytica, που εδρεύει στα Σκόπια, ένα ερευνητικό έργο αναφορικά με την Συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Συνδεσιμότητα εκλαμβάνεται ως η ικανότητα δύο κοινωνιών να συνδεθούν μεταξύ τους, ως μοχλός ανάπτυξης της συνεργασίας, ακολουθώντας το πλαίσιο που έθεσε η Συμφωνία των Πρεσπών. Το έργο αυτό είναι το τέταρτο συνεχόμενο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας. Τα τρία προηγούμενα έργα ήταν επίσης σχετικά με το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

Η Συνδεσιμότητα μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην επαφή και τη συνεργασία ανάμεσα σε πολίτη με πολίτη, επιχείρηση με επιχείρηση και κυβέρνηση με κυβέρνηση. Μετά από χρόνια περιορισμένης αλληλεπίδρασης και κακής συνεργασίας λόγω του εμποδίου του ζητήματος της ονομασίας, η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν πρόσφατα εντατικές προσπάθειες συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η νέα δυναμική αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα οφέλη από την Συμφωνία των Πρεσπών αρχίζουν να γίνονται εμφανή και η αντίδραση στη Συμφωνία αναμένεται να μειωθεί.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων των δύο χωρών, στοχεύει να συλλέξει τις απόψεις και την οπτική κυβερνητικών θεσμών, επιτυχημένων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα αποτελέσματα – συμπεράσματα αποσκοπούν στο να ενδυναμώσουν  τους πολίτες, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ώστε να λαμβάνουν πιο υπεύθυνες αποφάσεις και να βελτιώσουν το διάλογο στα ζητήματα συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Φέρνοντας κοντά κυβερνητικούς θεσμούς, μικρές και μεγάλες εταιρείες, την κοινωνία των πολιτών και τον ακαδημαϊκό χώρο, ο επιδιωκόμενος αντίκτυπος είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη δράσεων συνδεόμενων με τη συνδεσιμότητα για το κοινό όφελος των δύο χωρών.