Ο Fadi Georges Comair είναι Καθηγητής εφαρμοσμένης υδρολογίας, διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποδομών και Διευθυντής του Κέντρου Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Νερού και Έρευνας (EEWRC) του Ινστιτούτου Κύπρου. Ο Δρ Comair είναι Πρόεδρος του Διακυβερνητικού Υδρολογικού Προγράμματος (IHP) της UNESCO από το 2019. Μεταξύ 1993 και 2021 διετέλεσε επικεφαλής τμήματος στο Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Beton (CERIB) στη Γαλλία (1987-1993), Πρόεδρος της Αρχής του Ποταμού Litani (LRA) και Γενικός Διευθυντής Υδάτινων Πόρων (1993-2021) στον Λίβανο.Είναι ο ιδρυτής του Ερευνητικού Κέντρου για το Νερό, την Ενέργεια και το Περιβάλλον (WEERC) στο Πανεπιστήμιο Notre Dame. Συνέβαλε επίσης στον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολλών έργων στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών υδραυλικής μηχανικής. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωμεσογειακού Συστήματος Πληροφοριών για το Νερό (EMWIS) και Πρόεδρος του Μεσογειακού Δικτύου Οργανισμών Λεκανών Απορροής (MENBO) από το 2009 έως το 2011, αναπτύσσοντας σημαντικές δραστηριότητες και συνεργασίες για την προώθηση της IWRM. Συνέβαλε ενεργά στη στρατηγική για τα ύδατα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, καθώς και στη στρατηγική του προγράμματος UNESCO IHP-IX, η οποία έχει τίτλο «Επιστήμη για έναν ασφαλή κόσμο για το νερό σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον» για την επόμενη δεκαετία (2022-2029). Ο Καθηγητής Comair είναι πιστοποιημένος διπλωμάτης υδάτων (DWRE) από την Αμερικανική Ακαδημία Μηχανικών Υδάτινων Πόρων (AAWRE) και διεθνής διαπραγματευτής με ειδίκευση στα διασυνοριακά ύδατα στην περιοχή Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής.Επιπλέον, εισήγαγε την έννοια της Υδροδιπλωματίας με βάση την εμπειρία του στις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τη λεκάνη του ποταμού Ιορδάνη, τον ποταμό Ορόντη, τον Νείλο, τον Τίγρη και τον Ευφράτη. Έχει δημοσιεύσει περίπου 200 επιστημονικές εργασίες, μεταξύ των οποίων και αρκετά βιβλία. Είναι μέλος της Académie des Sciences d’Outre-Mer και της Académie de l’Eau στη Γαλλία. Ολοκλήρωσε σπουδές στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) και το Πανεπιστήμιο Claude Bernard Lyon I της Γαλλίας, αποκτώντας διδακτορικό δίπλωμα στην εφαρμοσμένη υδραυλική και τη μηχανική ενεργειακών συστημάτων.