Η Σέρυλ Νόβακ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις από το University of Cambridge, και πτυχίο Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτικών Επιστημών από το Providence College στις ΗΠΑ και αυτό το διάστημα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά: MSc Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία. Παράλληλα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Κοιλιοκάκης και σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η διακυβέρνηση των ωκεανών (ocean governance), η βιωσιμότητα, η περιβαλλοντική πολιτική και η μετανάστευση. Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο EPLO, Σύμβουλος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως ανταποκρίτρια, συντάκτης και δημοσιογράφος σε μέσα ενημέρωσης όπως το Thomson Reuters.