Η Δρ. Μαρίκα Καραγιάννη είναι νομικός και διεθνολόγος, με εξειδίκευση στην ενέργεια και τα διεθνή ενεργειακά θέματα. Έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ως Ειδική Σύμβουλος για έξι έτη και είναι μόνιμο Στέλεχος της Ελληνικής Κυβέρνησης με 24 ετή εμπειρία στα διμερή και πολυμερή ενεργειακά θέματα και την ενεργειακή διπλωματία.

Επίσης, είναι επιστημονική συνεργάτης και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- ΠΕΔΙΣ (Κόρινθος), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (Καβάλα) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).

Είναι συγγραφέας 2 βιβλίων και πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων: «Υδρογονάνθρακες. Τα συμβόλαια εκμετάλλευσης των υποθαλασσίων κοιτασμάτων», Νομική Βιβλιοθήκη, 2018, «Does energy cause ethnic war? The Eastern Mediterranean and the Caspian Sea. Natural gas and regional conflicts», Cambridge Scholars Publishing, 2019.