Υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Ο ρόλος της Γερμανίας και της Γαλλίας στη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης: Μια προσέγγιση συγκριτικής πολιτικής οικονομίας». Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει απασχοληθεί ως επιστημονική συνεργάτις στο Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Γραφείου Πρωθυπουργού (Νοέμβριος 2011 – Ιούλιος 2012) και ως Υπότροφος Βοηθός Ερευνήτρια της Ερευνητικής Έδρας του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη του ΕΛΙΑΜΕΠ (Δεκέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020). Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα σχετικά με την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης.