Το πρόγραμμα VIADUCT διοργανώνει διαγωνισμό συγγραφής κειμένων πολιτικής για νέους ερευνητές με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, προσφέροντάς τους την δυνατότητα να δημοσιεύσουν την έρευνά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της VIADUCT.

Το ανώτατο όριο λέξεων είναι περίπου στις 2.500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα, και θα πρέπει να υποβληθούν στην Christine Neuhold ([email protected]) μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο εδώ.