Διαβάστε το πλήρες άρθρο με τίτλο ‘Los griegos pierden la esperanza’ (στα ισπανικά), που δημοσιεύτηκε στην ισπανική εφημερίδα EL MUNDO στις 25/4/2010 και στο οποίο γίνεται αναφορά σε δηλώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Λουκά Τσούκαλη.