Βρυξέλλες 8 Νοεμβρίου 2007

Ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών: η Επιτροπή απονέμει τα “χρυσά αστέρια” για το 2007

Επιλέγησαν δέκα σχέδια που θα λάβουν το “χρυσό αστέρι”, ως αναγνώριση των προσπαθειών για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής με επίκεντρο τον πολίτη. Τα σχέδια αυτά αφορούν προσπάθειες που αναπτύχθηκαν σε διάφορους τομείς, όπως η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ διαφόρων λαών ή η παροχή ευκαιριών για μάθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Νοεμβρίου.

Τα βραβεία απονέμονται στο πλαίσιο του προγράμματος “Ευρώπη για τους πολίτες”, ένα νέο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για προαγωγή της συμμετοχής των πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Τα σχέδια που θα βραβευτούν αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες προσπάθειες που καταβλήθηκαν στον τομέα αυτό ενώ, παράλληλα, η προβολή τους θα στηρίξει και θα ενισχύσει τη θεματική προσέγγιση του νέου προγράμματος.

Ο κ. Ján Figel’, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας, δήλωσε: “Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω μια τέτοια δέσμευση, συμμετοχή και κινητοποίηση εκ μέρους των πολιτών σε όλη την Ευρώπη, για θέματα τόσο διαφορετικά όπως η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον ή ο διαπολιτισμικός διάλογος. Τούτο καθιστά επιτακτική την ανάγκη να διατηρήσουμε ένα μέσο για την αναγνώριση και την υποστήριξη των σχεδίων που προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, καθώς και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να προσεγγίσουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών”.

Πρόεδρος της επιτροπής που επέλεξε τα “χρυσά αστέρια” ήταν ο κ. Hannu Takkula, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της επιτροπής πολιτισμού και εκπαίδευσης του Κοινοβουλίου. Στην επιτροπή επιλογής συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών συμβουλευτικών οργάνων, συγκεκριμένα η κα Brenda King από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ο κ. Antonio Paiva από την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και τρεις ακόμα ειδικοί στον τομέα της αδελφοποίησης πόλεων και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

“Η επιτροπή μας ανέλαβε το εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο να εξετάσει ένα δείγμα ποιοτικών σχεδίων που απευθύνονται σε κάθε δυνατή κατηγορία πολιτών σε διακρατικό επίπεδο και να επιλέξει μεταξύ αυτών τα σχέδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα είχε ουσιαστικότερο νόημα για τους πολίτες της”, παρατήρησε ο κ. Takkula. Και κατέληξε: “Προσωπικά εντυπωσιάστηκα από επιτεύγματα των σχεδίων, κυρίως από τη δέσμευση για την επίτευξη συγκεκριμένων κοινών στόχων, από το ζήλο των συμμετεχόντων και από τα τελικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι τέτοιες προσπάθειες μπορούν αδιαμφισβήτητα να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλους και να δώσουν ώθηση στην προαγωγή των κοινοτικών αξιών μεταξύ των ατόμων στα οποία απευθύνονται”.

Πέρα από τα δέκα σχέδια που βραβεύτηκαν, η επιτροπή αποφάσισε να κάνει ειδική μνεία σε δύο ακόμα σχέδια, για να ενθαρρύνει τις προσπάθειές τους.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2007 στις Βρυξέλες κατά τη διάρκεια του ετήσιου Φόρουμ “Η Ευρώπη για τους Πολίτες” που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Φέτος, το πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες” θα υποστηρίξει σχέδια για την αδελφοποίηση πόλεων, σχέδια για τη διατήρηση της μνήμης και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και ευρωπαϊκές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, με ετήσιο προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 21,5 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα σχέδια που επελέγησαν, καθώς και το συνολικό πρόγραμμα του φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στις Βρυξέλλες, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/citizenship

Κα Brenda King (Ευρωπ. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή),

Κος Ναπολέων Ξανθούλης (SAFIA),

Δρ. Θάνος Ντόκος (ΕΛΙΑΜΕΠ),

Κα Έλλη Σιαπκίδου (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Καθη. Παναγιώτης Λιαργκόβας (ΕΚΕΜ)

Communicating EU values across Greece (Διάδοση των αξιών της ΕΕ στην Ελλάδα) – Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), EL
Μια καλά συντονισμένη εκστρατεία, η οποία απευθύνεται στους τρεις κύριους πληθυσμούς μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα – Αλβανούς, Βούλγαρους και Ρώσους – καθώς και στις ΜΚΟ, σε οργανώσεις μεταναστών και σε ομάδες με ειδικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Θέμα της είναι η ουσία του Συντάγματος της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές αξίες και το μέλλον της ΕΕ μετά το Σύνταγμα. Σε μεγάλες ελληνικές πόλεις και στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συναντήσεις, μια ημερίδα εργασίας και ένα καταληκτικό συνέδριο/συζήτηση σχετικά με την εικόνα της ΕΕ, εκδηλώσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών ελληνικών μέσων ενημέρωσης. Στις προσπάθειες αυτές συνέβαλε και η δημοσίευση ενός ευανάγνωστου φυλλαδίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ Ρουμπίνη Γρώπα
Τηλ.: +30 210 7257110
e-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.eliamep.gr