Διαβάστε αναφορές σε δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Θάνου Βερέμη, στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

‘Από τα χρόνια της αθωότητας στην εποχή της διαφθοράς’ (13/6/2010)