Διαβάστε το άρθρο με τίτλο ‘Οφέλη και κίνδυνοι’, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘Ελευθεροτυπία’ στις 20 Μαρτίου 2011 και περιλαμβάνει δηλώσεις του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγ. Λουκά Τσούκαλη.