Διαβάστε το άρθρο-γνώμη του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη, με τίτλο ‘The Real Reboot Greece Needs’, που δημοσιεύτηκε στους New York Times/ International Herald Tribune στις 21 Ιουνίου 2011, με θέμα την κρίση χρέους και την ελληνική πολιτική επικαιρότητα.