Δείτε το σχετικό δημοσίευμα (Μέρος Α’Μέρος Β’)  από το “Σύμβουλο Χρηματιστηρίου”.