Διαβάστε το άρθρο με τίτλο “Σε σταυροδρόμι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση” που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 6 Νοεμβρίου 2009 και αναφέρεται στην παρουσίαση μελέτης ομάδας Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη, με θέμα τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον 21ο αιώνα.