Δημοσίευμα στην Ελευθεροτυπία για το Σεμινάριο με θέμα “Συγκριτική ανάλυση της Ανεπίσημης Μετανάστευσης στην Ευρώπη” που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) τη Τρίτη 28 Απριλίου 2009.