“Αξίζει να επισημανθεί μια λιγότερο φωτιζόμενη πτυχή της πρότασης: η ανάδειξη της ανάγκης για νέες πήγες εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, δηλαδή για νέους ίδιους πόρους, που θα προέρχονται από μια απλουστευμένη βάση ΦΠΑ ή από δικαιώματα επί μη ανακυκλώσιμων πλαστικών. Η ιδέα νέων ιδίων πόρων υπήρχε και στην προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής, με ελάχιστες όμως πιθανότητες αποδοχής πριν από την κρίση του κορωνοϊού. Χάρις στην κρίση, φαίνεται ότι ωριμάζει η ανάγκη μίας τέτοιας δημοσιονομικής τομής”, επισημαίνει ο Αλέκος Κρητικός, στο άρθρο του στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο εδώ