Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος γράφει για το νέο νομοσχέδιο  για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και εξηγεί γιατί είναι γενναιόδωρο προς τις μεγάλες ΜΚΟ και τους δωρητές αυτών, αλλά μάλλον αδιάφορο για τις ανάγκες των μικρότερων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.