Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο Civil Society and Think Tank Forum, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια του Berlin Process Summit τον προσεχή Οκτώβριο, στα Τίρανα (καθότι η Αλβανία κατέχει την εναλλασσόμενη Προεδρία της διαδικασίας).

Στο Forum θα συμμετάσχει πληθώρα οργανισμών, εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών, ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ειδικών από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και την παραγωγή συστάσεων πολιτικού χαρακτήρα προς τις ηγεσίες των κρατών της περιοχής και κρατών-μελών της Ε.Ε.

Το Berlin Process αποτελεί πλατφόρμα συνεργασίας σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο μεταξύ των κρατών της δυτικής βαλκανικής και σημαινόντων μελών της ΕΕ, ενώ στοχεύει:

  • στην εμβάθυνση της συνεργασίας της υπό ένταξη στην ΕΕ περιοχής,
  • στην προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και μέσω αυτών στην εμπέδωση των προοπτικών ένταξης των κρατών αυτών στην Ένωση.

Αξιοποιώντας την 30ετή και πλέον εμπειρία του, ως το κυρίαρχο ελληνικό think-tank σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην προετοιμασία και υλοποίηση του Civil Society and Think Tank Forum: στη διάρκεια των επόμενων μηνών έως τη σύνοδο των Τιράνων το ΕΛΙΑΜΕΠ αναλαμβάνει ρόλο συντονισμού των εργασιών μιας πλειάδας οργανισμών από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων καθώς και συγγραφής συστάσεων, επιστημονικών αναφορών σε θέματα όπως η ενέργεια, η πρόσβαση στην ενιαία αγορά, η κινητικότητα και η ασφάλεια. Παράλληλα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ενεργοποιώντας το ευρύ δίκτυο επαφών του στις Βρυξέλλες και άλλες καίριας σημασίας Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συμβάλει αποφασιστικά στην πραγματοποίηση σειράς επαφών με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, συνδιαμορφώνοντας την προς συζήτηση ατζέντα της διεύρυνσης της Ένωσης. Οι λοιποί συνδιοργανωτές του Forum είναι το Open Society Foundation (OSF) και το Cooperation and Development Institute (CDI).

Φορέας υλοποίησης της δράσης του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Civil Society and Think Tank Forum αποτελεί το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης με επικεφαλής τον Ιωάννη Αρμακόλας, PhD (Cantab), Αναπληρωτή Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριο ερευνητή & επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις 20 Ιουνίου 2023 εκκίνησε επισήμως η διαδικασία της προετοιμασίας για το φετινό Φόρουμ σε μια υβριδική τελετή που έλαβε χώρα στα Τίρανα. Το ΕΛΙΑΜΕΠ εκπροσώπησαν (διαδικτυακά) ο καθηγητής Ιωάννης Αρμακόλας και η Dr. Ana Krstinovska.