«Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι τα δυναμικά στρώματα της αλβανικής κοινωνίας, όπως τα υψηλά μορφωτικά στρώματα, οι νέοι ή οι εισοδηματικά ανώτερες τάξεις, βλέπουν μάλλον επιφυλακτικά την Ελλάδα. (…) η πλειοψηφία του αλβανικού πληθυσμού εκφράζεται θετικά για την Ελλάδα σε ποσοστό 61%, αλλά οι διαφοροποιήσεις στους «κόλπους» αυτού του ποσοστού είναι αξιοσημείωτες» (…) Σύμφωνα μάλιστα με όσα προβλέπουν οι συγγραφείς της μελέτης, αναδύεται ο κίνδυνος «η θετική εικόνα και απήχηση της Ελλάδος στην Αλβανία να βαίνει στο μέλλον μειούμενη, εφόσον δεν υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και επανορθωτικά μέτρα ή εφόσον δεν επανεξεταστεί η στρατηγική και οι τρόποι προσέγγισης της αλβανικής κοινωνίας και πολιτικής».

Άρθρο του αρχισυντάκτη του πολιτικού τμήματος της εφημερίδας το ΒΗΜΑ, Άγγελου Αθανασόπουλου σχετικά με την έκθεση με τίτλο: «Οι στάσεις της κοινής γνώμης της Αλβανίας για την Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» που υπογράφεται από τους Ιωάννη Αρμακόλα και Γιώργο Σιάκα και που πρόκειται να δημοσιεύσει σύντομα το ΕΛΙΑΜΕΠ, βάσει ευρημάτων που συγκεντρώθηκαν από έρευνα της αλβανικής κοινής γνώμης που συντόνισε το Open Society Foundation for Albania, στο πλαίσιο κοινού project για τις απόψεις της κοινής γνώμης τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα. Η εν λόγω έκθεση εστιάζει στην ειδικότερη επεξεργασία των αλβανικών δεδομένων υπό ελληνικό πρίσμα. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ ολόκληρο το άρθρο.