Η σειρά με την οποία γίνονται οι μεταρρυθμίσεις είναι καθοριστικής σημασίας. Μεταξύ των περισσότερων από 160 μέτρα που υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα μεταξύ του 2010 και του 2014 (στις συντάξεις, τη  διοίκηση, τους φόρους, την απασχόληση κ.λπ.), η έμφαση ήταν να δημιουργηθεί μια ευελιξία της αγοράς εργασίας, η οποία βραχυπρόθεσμα επιδείνωσε την ανεργία. Μεταρρυθμίσεις της αγοράς εμπορευμάτων και κλειστών τομέων, που ενδεχομένως να απελευθέρωναν την αγορά, οδηγώντας σε μείωση των τιμών ήρθαν πολύ αργότερα και έμειναν ατελείς. «Θα έπρεπε να είχαμε κάνει το αντίστροφο, ώστε να περιοριστεί το κοινωνικό κόστος», είπε ο Δ. Κατσίκας, Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, σε συνέντευξη του στη Marie Charrel, και την εφημερίδα Le Monde.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, στα γαλλικά, εδώ.