Στις 9-11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Πάτρα το ετήσιο της Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC) 2022 και το ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν σύμβουλος για το περιεχόμενό του. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γ. Παγουλάτος, ήταν μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής και το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ενεργά με την παρουσία ερευνητών και συμβούλων του (Α. Δημητριάδη, Αλ. Κρητικός, Ξ. Λοϊζίδου, R. Meinardus, Σπ. Μπλαβούκος). Συμμετείχε ενεργά οργανώνοντας τρεις θεματικές συζητήσεις σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την πράσινη μετάβαση και την μετανάστευση στην Μεσόγειο. Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις μπορούν να βρεθούν εδώ και εδώ.