Ως Βέλτιστη Πρακτική Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα αναδείχθηκε το Πρόγραμμα Open European Dialogue (OED) από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ.

Το Open European Dialogue δημιουργήθηκε το 2015 από τη σύμπραξη πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης: του German Marshall Fund of the United States, του Stiftung Mercator, του Barcelona Centre for International Affairs, του Istituto Affari Internationali (IAI) και του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τα κορυφαία αυτά Ιδρύματα δημιούργησαν το πρόγραμμα Open European Dialogue (ΟΕD) για να καλύψουν το κενό στην επικοινωνία και στη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στους πολιτικούς της Ευρώπης.

Το Open European Dialogue είναι καινοτόμο γιατί αποτελεί μία πλατφόρμα πολιτικά ουδέτερου διαλόγου. Απευθύνεται σε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις και σχεδιάζουν την πολιτική της ΕΕ και τους δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, προβληματισμούς και να προτείνουν λύσεις που ξεπερνούν τα εθνικά τους σύνορα.

Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή του Προγράμματος, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ το ανέδειξε ως Βέλτιστη Πρακτική Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα.

Επόμενος στόχος του Open European Dialogue είναι να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα έλλειψης επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτικών με την ίδρυση μιας μόνιμης πλατφόρμας που θα προσφέρει την δυνατότητα στους διαμορφωτές πολιτικής να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να προτείνουν λύσεις και να καταλήγουν σε διακρατικές συμφωνίες χωρίς χρονοτριβή. Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί η διαχείριση της πλατφόρμας να γίνεται σύντομα από τα ίδια τα μέλη του.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διάκριση του προγράμματος από τον ΟΟΣΑ εδώ: Governing Cross-Border Challenges | Achieving Cross-Border Government Innovation (oecd-opsi.org)