Η ευρωζώνη σήμερα βρίσκεται σε πορεία ισχυρής ανάκαμψης. Αλλά τα κενά αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) την καθιστούν ευάλωτη. Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης του 2010, και να θωρακιστεί η ευρωζώνη απέναντι σε μια επόμενη κρίση, πρέπει η ΟΝΕ να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής, οικονομικής, και εντέλει πολιτικής ενοποίησης, υλοποιώντας την ατζέντα της πρότασης των Πέντε Προέδρων του 2015 και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017. Τα βήματα αυτά μεταρρύθμισης και εμβάθυνσης της ευρωζώνης είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ελληνική οικονομία, που επιδιώκει αγωνιωδώς να περάσει σε ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, για την οποία απαιτούνται μια σειρά προϋποθέσεων: η μεσο-μακροπρόθεσμη ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, η δραστική εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η γενναία αύξηση της απασχόλησης και η επενδυτική επανεκκίνηση.

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προτάσεις εδώ