Ο Ιωάννης Αρμακόλας αναλύει, σε άρθρο του στο ΒΗΜΑ, το βαθύτερο πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής επισημαίνοντας πως “απορροφημένη από την αντιμετώπιση του τουρκικού προβλήματος, η Αθήνα κάνει αποφασιστικές διπλωματικές κινήσεις μόνο όπου υπάρχει εμπλοκή της Άγκυρας ή προοπτική αύξησης της επιρροής αυτής. Στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου η Τουρκία δουλεύει συστηματικά αλλά χωρίς τις δυναμικές κινήσεις που υιοθετεί αλλού, η Ελλάδα αδυνατεί να ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά. Θα χρειαστεί πολύ περισσότερα από απλή παρακολούθηση των εξελίξεων και την παρέμβαση μόνο όταν θίγονται στενά οριζόμενα ελληνικά συμφέροντα. Θα χρειαστεί πολιτικό όραμα και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για τον ριζικό μετασχηματισμό της περιοχής, σε επίπεδο πολιτικής, οικονομίας και νοοτροπιών,” τονίζει ο Ιωάννης Αρμακόλας.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ