Η Δρ. Καλλιόπη Αμυγδάλου, ιστορικός αρχιτεκτονικής, επελέγη για να επιχορηγηθεί για πέντε χρόνια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) στο πλαίσιο της προκήρυξης ERC Starting Grants 2020, για την πρόταση της με τίτλο ‘Space, memory and the legacy of the 1923 Population Exchange between Greece and Turkey’ (HOMEACROSS). Θα είναι επικεφαλής μίας εξαμελούς ομάδας με έδρα την Ελλάδα και την Τουρκία. Το HOMEACROSS είναι η μία από τις δύο προτάσεις ελληνικών ιδρυμάτων που έτυχαν επιχορήγησης εφέτος.

Περιγραφή του έργου

Η Ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών του 1923 επικύρωσε την εκτόπιση άνω του ενός εκατομμυρίου Ορθοδόξων Χριστιανών από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη και εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων από τον Ελλαδικό χώρο. Καθώς πλησιάζει η εκατονταετηρίδα αυτών των γεγονότων και ενώ το Αιγαίο παραμένει χώρος μετακίνησης ανθρώπων, το πενταετές έργο HOMEACROSS μελετά το χωρικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της Ανταλλαγής στη Ιωνία και την Αττική, δύο περιφέρειες που υποδέχθηκαν μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Συνδυάζοντας αρχειακή έρευνα, έρευνα πεδίου και τεχνολογίες ψηφιακής χαρτογράφησης (GIS) για τη συλλογή, ανάλυση και οπτικοποίηση της πληροφορίας, η Δρ. Καλλιόπη Αμυγδάλου και η ομάδα της θα καταγράψουν τους χώρους και τόπους της εκτόπισης και της προσφυγικής εγκατάστασης στις πόλεις και στην ύπαιθρο, και θα μελετήσουν νέες κατασκευές, επαναχρησιμοποιημένα και εγκαταλελειμμένα κτήρια. Επίσης, η έρευνα θα θέσει ερωτήματα μνήμης και ταυτότητας αναλύοντας προφορικές μαρτυρίες και, στις περιπτώσεις που οι σημερινοί χρήστες των κτηρίων είναι σύγχρονοι πρόσφυγες, θα διερευνήσει τους νέους τρόπους κατοίκησης ως επιπρόσθετο κομμάτι της ιστορίας των κτηρίων αυτών.

Μπορείτε να διαβάσετε ρεπορτάζ στον ελληνικό τύπο για το θέμα εδώ  εδώ και εδώ.

Aφιέρωμα στην Καθημερινή 

Ανακοίνωση του ERC για τις προτάσεις που θα επιχορηγήσει το 2020.