Ο Γιώργος Παγουλάτος, Kαθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναλύει το ζήτημα της εμβάθυνσης της Ευρωζώνης στο ειδικό τεύχος του European Policy Centre (EPCChallenge Europeμε τίτλο: “Yeswe ShouldEU priorities for 2019-2024”.

Στο κείμενό του, Deepening the EMU as a winwinHow to keep the reform debate alive, ο κ. Παγουλάτος αναφέρει ότι η Ευρωζώνη, παρά τις ορισμένες θεσμικές βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2010 και μετά, δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένη ώστε να αντιμετωπίσει την επόμενη μεγάλη κρίση. Επομένως, η διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), μέσω της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής, δημοσιονομικής, οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής της ολοκλήρωσης, θα πρέπει να αποτελέσει μια στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ κατά τη μετάβασή της στον επόμενο πολιτικο-θεσμικό κύκλο.

Το Challenge Europe είναι μια περιοδική έκδοση, η οποία δημοσιεύεται σε κρίσιμες στιγμές, επιδιώκοντας να αναλύσει τα καίρια ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μπορείτε να διαβάσετε το 24ο τεύχος της έκδοσης, στα αγγλικά, εδώ.