“Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η διάκριση ανάμεσα σε τομείς με σημαντική εμβάθυνση στη συνεργασία (π.χ. επιχειρήσεις, λιμάνι Θεσσαλονίκης, τουρισμός και ενέργεια), τομείς που χαρακτηρίζονται από μια στασιμότητα (υποδομές μεταφορών και διασυνοριακές συνδέσεις) και τομείς όπου η συνεργασία υπήρξε πολύ δύσκολη (ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, κοινωνία των πολιτών και πολιτισμός). Ένα δεύτερο συμπέρασμα αφορά τη δυνατότητα που δίνεται μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών, του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) και των υπολοίπων διμερών συνθηκών στο να θεμελιωθεί μια νέα στρατηγική αντίληψη για τη διμερή συνεργασία. Αυτό σημαίνει τη συνειδητοποίηση ότι η υλοποίηση προγραμμάτων σε ένα τομέα θα έχει ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη και σε άλλους (π.χ. η βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων θα έχει αντανάκλαση στο εμπόριο, στον τουρισμό, στις διασυνοριακές συνδέσεις και γενικότερα στις σχέσεις μεταξύ των κοινωνιών).”

Γράφει ο Παναγιώτης Πασχαλίδης σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ