Ενισχυμένη εμφανίζεται η αυτοπεποίθηση των Ελλήνων για τη διεθνή θέση της χώρας σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε το Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ και βασικά σημεία της οποίας παρουσιάζει Το Βήμα και ο δημοσιογράφος Άγγελος Αθανασόπουλος. Την ίδια στιγμή η Γαλλία αναδεικνύεται ως η χώρα την οποία οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ως την πιο φιλική, με σημαντική απόσταση τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Ρωσία. Παρά την αυξημένη αυτοπεποίθηση, πάντως, οι Έλληνες αισθάνονται ότι απειλούνται. Όπως είναι δε φυσικό, η ισχυρότερη απειλή προέρχεται από την Τουρκία. Η έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ, και πιο συγκεκριμένα του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διενεργήθηκε σε εθνική κλίμακα κατά το χρονικό διάστημα 13-20 Δεκεμβρίου 2019. Το δείγμα της ήταν 1.128 άτομα.Το 52,5% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ είναι 16% και για τη Ρωσία 15%.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το ρεπορτάζ εδώ