“Παγκοσμιοποίηση, Κρίση, Μεταρρύθμιση (;): Μια διερεύνηση της εξέλιξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό το πρίσμα της πολιτικής οικονομίας” είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου που “υπογράφει” ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, Δημήτρης Χ. Κατσίκας και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Τα τελευταία χρόνια ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινής γνώμης και της διεθνούς πολιτικής. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-08 αποσταθεροποίησε την παγκόσμια οικονομία και κλόνισε τις πεποιθήσεις που είχαν καθοδηγήσει την εξέλιξή της κατά τα προηγούμενα χρόνια. Μια δεκαετία μετά και παρά τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν εν τω μεταξύ, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν έχει ακόμη διασφαλιστεί. Η ανολοκλήρωτη μεταρρύθμιση, σε συνδυασμό με τις νέες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που προέκυψαν στον απόηχο της κρίσης, έχουν διαμορφώσει ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα.

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται η αποκωδικοποίηση των εξελίξεων της τελευταίας δεκαετίας μέσα από την κριτική εξέταση του μετασχηματισμού που υπέστη το σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Στόχος είναι η ανάδειξη της επίδρασης του μετασχηματισμού αυτού στα κεντρικά διακυβεύματα πολιτικής οικονομίας που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του, με την πεποίθηση ότι η ανάλυση αυτή θα επιτρέψει μια βαθύτερη κατανόηση των τρεχουσών εξελίξεων και των μελλοντικών προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας.