“Απέναντι στην προφανή εργαλειοποίηση της μεικτής μετανάστευσης από την Τουρκία, χρειαζόμαστε ένα μέτωπο λογικής και αλληλεγγύης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι γνωστές οι διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα στο ζήτημα του ασύλου και της ενσωμάτωσης. Είναι επίσης φανερές οι δομικές αδυναμίες της μεταναστευτικής πολιτικής που μέχρι τώρα διαχειρίζεται εν θερμώ καταστάσεις. Όμως, αυτές οι διαφορές και οι αδυναμίες  δεν θα πρέπει να σταθούν εμπόδιο σε μια ελάχιστη κοινωνική και πολιτική συμφωνία για ρυθμίσεις και συμπεριφορές μεγάλου χρονικού βάθους. Όταν προσπερνάμε κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό της ενσωμάτωσης, ενισχύονται οι πιθανότητες να τα συναντήσουμε στην πορεία περισσότερο περίπλοκα έως εκρηκτικά.” Γράφει ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, Ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.