“Ακολουθώντας το παράδειγμα του Τουργκούτ Οζάλ και συμβάλλοντας στην προαγωγή των σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Γιλμάζ συμβόλιζε το είδος του τεχνοκράτη-πολιτικού που θεωρούσε τον δυτικό προσανατολισμό της Τουρκίας ως αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο πολιτικής στρατηγικής και ως υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια τη χώρα. Αυτές οι αντιλήψεις βρίσκουν όλο και λιγότερους υποστηρικτές μεταξύ της παρούσας πολιτικής και γραφειοκρατικής ηγεσίας της Τουρκίας.” Γράφει ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης σε άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το απόσπασμα εδώ.