Ο Γιώργος Τζογόπουλος αναλύει τις αλλαγές που επέφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία στην πολιτική της Γερμανίας και πως αυτές επηρεάζουν την Ελλάδα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.