“Η εφαρμογή της Συμβάσεως για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και η αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε νήσους και στις νησίδες δεν συνεπάγεται και τον εγκλωβισμό καμιάς χώρας στις ακτές της. Η Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι προσφέρει όλα τα αναγκαία ερμηνευτικά εργαλεία – ένα μόνο από τα οποία είναι και η ευθυδικία – και αποτελεί και το λογικό θεμέλιο οποιουδήποτε συνυποσχετικού για την παραπομπή των υπαρχουσών διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,” επισημαίνει ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης σε άρθρο του στα Νέα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ