Η πολιτική συνοχής της ΕΕ και η σημασία της για την Ελλάδα – Γιώργος Ανδρέου

Δημοσίευση
8 Μαρτίου 2024
 
SoundCloud, Spotify, YouTube, Google podcasts and Apple podcasts, Amazon music
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στο νέο podcast, ο Γιώργος Ανδρέου, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου στο πλαίσιο του έργου Co-Europe, για την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και τη σημασία της για την Ελλάδα, για τις προκλήσεις για την πολιτική συνοχής στην ΕΕ μετά τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, για την πολιτική συνοχής στην Ελλάδα και τα διλήμματα στρατηγικής.

Μπορείτε να ακούσετε το νέο podcast στα κανάλια μας Apple podcasts, Google podcasts, Soundcloud, Spotify, YouTube και Amazon music.

Αναλυτές

Γιώργος Ανδρέου
Ερευνητής, Πολιτικές της ΕΕ, Πολιτική Συνοχής
Οντίν Λιναρδάτου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας