“Εν κατακλείδι το 202 1 αναμένεται να αποκατασταθεί σημαντικό μέρος της ζημίας που άφησε πίσω της η πανδημία. Ωστόσο, η πλήρης ανάκαμψη στα προ κρίσης επίπεδα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Εφόσον οι εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο είναι ικανοποιητικές, ο χειρισμός της μεταβατικής φάσης για την αποφυγή σημαντικών διαταραχών στην οικονομία θα είναι ζωτικής σημασίας. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στην οικονομία, αξιοποιώντας τα πολύ χαμηλά επιτόκια και την έλλειψη πληθωριστικών πιέσεων. Είναι επιτακτική ανάγκη η έξοδος από την κρίση να μην υπονομευθεί από νέα βάρη που θα αυξήσουν περαιτέρω τις οικονομικές ανισότητες τόσο στο εσωτερικό των χωρών, όσο και μεταξύ τους.”

Γράφει ο Δημήτρης Χ. Κατσίκας σε άρθρο του στα Νέα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ειδική έκδοση με τις προβλέψεις του ΕΛΙΑΜΕΠ για το 2021 εδώ.